Aparenţe vulgare

Lumea e plin? de tipuri umane, iar adolescen?ii sunt cei care vor neap?rat s? arate c? aceast? mul?ime de caractere e infinit?. Al?ii impun respect, al?ii te las? rece. Iar ?n tot acest en-gross de caractere cu chei?? nu po?i s? nu-i simpatizezi pe unii.
De exemplu ?ntotdeauna mi-au pl?cut oamenii de?tep?i care nu respect? regulile. ?nchipui?i-v? cum ar ar?ta ?eful(a) clasei, sau ?tiu eu premiantul(a) clasei ?mbr?cat(?) indecent sau ?n haine de rapper cu pachetul de ?ig?ri ?n buzunar. Din p?cate ace?tia sunt din ce ?n ce mai pu?ini ?i pe cale de dispari?ie ?i nu-i mai cuno?ti dec?t din auzite.
Majoritatea dexterilor ?nva?? de fric?. Nu de frica p?rin?ilor. Faza asta a trecut din ?coala general?. ?nva?? din frica de a fi ?n urm?, ?i cu speran?a c? va veni o zi c?nd ei vor fi ?n top ?i nu ?mecherii din ultima banc? ce joac? poker ?i merg ?n fiecare zi la o bere. Ba mai vezi c?te unul care ?nva?? c?t un inginer ?i-l vezi la urm? c? se face profesor.
?n schimb sunt aceia care ?nva?? pu?in, dar rumeg? mai mult. ?ntotdeauna mi s-a p?rut interesant s? v?d un om care ?i scandalizeaz? pe ceilal?i prin vorbele lui murdare ?i prin comportamentul lui, dar capabil s?-l ?n?eleag? pe Platon sau mai ?tiu eu ce filozof. Probabil v? g?ndi?i c? astfel de oameni nu exist?. Binen?eles voi ?nv??a?i ?ntr-un mediu ?curat? ?i n-ave?i nevoie de astfel de specimene. Cunosc cel pu?in dou? exemple de tineri care au fost exmatricula?i din liceu, de la facultate ?i care ?nc? sunt c?uta?i ?i aprecia?i pentru talentul lor ?n programare. Mai cunosc deasemenea alt t?n?r care a fost to?i anii de liceu oaia neagr? a clasei ?i care a luat peste 9 ?n bac la mate. Bine?n?eles acesta e un exemplu comun pe care ?l ?nt?lne?ti ?n fiecare an ?n perioada bac-ului, dar de ce s? nu apel?m ?i la istorie?
De ce s? nu vorbim de Cantemir o personalitate enciclopedic? care ?i-a tr?iat via?a ca om de geniu ?i om de lume.
De ce s? nu vorbim de Eminescu care a b?ut, a petrecut, a cunoscut femei ( cam ?n exces e drept) ?i care a murit din cauza acestei vie?i dezordonate, dar care a r?mas ?n istorie ca geniu.
De ce s? nu vorbim de corigentul de Eliade?
Probabil unii o s? cread? c? ?ncerc s? fac din mediocrii genii. Nu. Astfel de exemple ?nc? exist?. ?i ?ntotdeauna o s?-i prefer pe oameni ca ace?tia ?n locul unor ipocri?i care ??i termin? cariera de oameni de?tep?i ?ndat? ce ies de pe b?ncile ?colii.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.