După majorat

Evenimentul s?pt?m?nii trecute a fost cu siguran?? majoratul lui M??a, un bun coleg, care a avut din nou grij? de colegii lui oferindu-le un majorat de neuitat. De?i a fost ceva b?taie de cap c?nd am ?ncercat s? fac rost de un plic, totul a fost O.K.
Cu toat? distrac?ia, am avut dou? revela?ii:
1.Am ?mb?tr?nit. Pur ?i simplu nu mai pot s? beau t?rie. Am ?ncercat s? o amestec cu energizant, dar degeaba. ?i totu?i m? g?ndesc c? e bine c? nu mai pot s? beau t?rie. ?ansele s? vin treaz acas? au crescut uimitor. Mai mare dragul s? te treze?ti diminea?a la 11 f?r? vreo? durere de cap.
2.Sunt la?. ?sta e adev?rul. ?n momentul ?n care e?ti ?nconjurat de oameni curajo?i ?i realizezi c? nu e?ti ca ei e clar c? e?ti la?. Lumea distra. Lumea dansa. Lumea… ?i ?n mijlocul lumii o fat? ?n scaun cu rotile se distra ?i ea. Fata f?cea parte din lume. Fata nu a fost marginalizat?. Fata z?mbea. Fata… Lucrurile astea te fac s? te g?nde?ti: dac? eu eram ?n locul ei nu cred c? eram ?n stare s? merg la o petrecere. Sunt oameni normali care mimeaz? o febr? s? nu vin?. Dar fata se distra. Fata ??i tr?ia via?a.
Tr?ind ?n ve?nica obi?nuin?? uit?m c?t de noroco?i suntem. Uit?m ?i ne mir?m c?nd vedem oamenii ace?tia curajo?i. Sim?im c? murim c?nd tr?im un moment penibil, c?nd lu?m o not? proast?, c?nd nu suntem b?ga?i ?n seam?, c?nd suntem jigni?i ?i uit?m de oamenii care ?nfrunt? ?n fiecare minut prejudec??i, priviri ap?s?toare. Vreau s? v? ?ntreb: sunte?i curajo?i? Ce v? face s? crede?i asta? G?ndi?i-v? de dou? ori ?nainte s? v? considera?i curajo?i. Pentru c? curajul se ?nt?lne?te doar la oameni ?ncerca?i de necazuri ?i nicidecum la oameni victorio?i ?i de succes.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.