Elevi si profesori la SAM

S?pt?m?na aceasta am avut o zi interesant? ?i revelatorie ?n acela?i timp. Aveam o treab? cu un fost coleg din general?, ajuns acum la ?coala de Arte ?i Meserii, ?i cum nu puteam s? rabd frig afar? am ales s?-l a?tept ?n clas?. Alegerea s-a dovedit inspirat? pentru c? am ajuns s? v?d ?i eu cum se desf??oar? o or? la SAM. Am auzit multe pove?ti, dar realitatea le-a dat clas? la toate. Pe scurt:
Nici nu intru bine ?n clas? ?i unul se d? la mine:
-?Cu tine ce-i b? aicea??
-?Las?-l b? c?-i de-a meu!? intervine salvator fostul meu coleg.
Se sun?.
Profesorul, zis Umera?ul, intr? lini?tit surd la g?l?gia din clas?. N-am ?n?eles de ce to?i se uitau cu coada ochiului la scaunul profesorului. Umera?ul se a?eaz? ?i din buretele scaunului ?ncepe s? ias? ap?.
-Ce-ai f?cut b?, te-ai c?cat pe tine?
Cei mai vl?jgani ?ncep s? arunce cu b?nci spre catedr?. Umera?ul url? cu o urm? de spaim? ?n glas. Fostul meu coleg ia un trei.. ?i mai ia ?i-un scaun pe care ?l ridic? amenin??tor la capul Umera?ului.
-B?, tu s?-mi faci ceva cu 3-ul ?la c? nu ?tiu ce-?i fac. Umera?ul nu face nimic. Un elev se solidarizeaz? cu fostul meu coleg, ia co?ul de gunoi ?i-l arunc? spre profesor.
Am azi-m?ine 18 ani. Nu mul?i. Dar sincer, Umera?ul a fost primul b?rbat ?n toat? firea pe care l-am v?zut pl?ng?nd. Patetic ?i trist. Am tr?it s-o v?d ?i pe asta.
?n clasa de la SAM afli tot felul de lucruri noi. Afli c? ?la ?la nu i s-o sculat data trecut?? ?i-?i vine s? r?zi. Se mai ?nt?mpl?. Se mai ?nt?mpl? s?-?i zici c? e?ti ?nconjurat de tineri ce-ar trebui s? consulte neap?rat un psiholog.
Cam a?a o duce bunul nostru sistem de ?nv???m?nt(european?) din zilele noastre. ?i totu?i pe cine s? dai vina? Pe ministrul educa?iei ce-?i cump?r? ma?in? cu 60.000 de euro, pe p?rin?i care-?i neglijeaz? copiii sau pe profesori pentru c? nu reu?esc s? se impun? ?n fa?a elevilor? ?i dac? toate astea se ?nt?mpl? la un liceu serios, dintr-un ora? serios, de ce s? nu se ?nt?mple ?i ?n alte licee? M? ?ntreb dac? Umera?ul sau al?i profesori trebuie s? ?ndure ?n fiecare zi toate c?caturile astea. Adev?rul e c? merit? o m?rire de salariu.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.