Generaţia prăfuită

Un prieten vorbea la un moment dat de genera?ia counter-strike exprim?ndu-?i indignarea cu privire la situa?ia adolescen?ilor din ziua de azi.
Nu trebuie s? cite?ti un sondaj de opinie f?cut pe adolescen?i pentru a observa platitudinea unora. ?i totu?i cred c? nu e vina lor pentru aceast? platitudine. Sunt de vin? p?rin?ii pentru modul ?n care i-au educat ?i media care, dac? un film porno le-ar ridica rating-ul l-ar da pe post f?r? nicio problem?. Nici m?car s? r?d nu mi-a venit c?nd am auzit-o pe z?voranca la o emisiune spun?nd c? ea e reprezentanta tineretului
P?rin?ii ie?i?i de sub o dictatur? comunist? cu un alt sistem de g?ndire ?i valori s-au lovit pur ?i simplu de nou. S-au trezit ?n mijlocul r?ului sistemului democratic (rom?nii nu au f?cut ?n prima faz? dec?t s? ia r?ul din capitalism ?i democra?ie) ?i nu au ?tiut cum s?-?i educe odraslele. Pentru c? altfel trebuia s? fie via?a copiilor, iar unii au ?n?eles iar al?ii au r?mas tot ?n cea?? (poate c? a?i auzit replici de genul ?c?nd eram ca tine mergeam la coas? la colectiv?). ?i din toat? aceast? cea?? a ie?it genera?ia counter-strike.
Crescu?i cu telenovele ?i tot felul de show-uri idioate, adolescen?ilor din ziua de azi nu li se mai d? dreptul de a alege ?i le este pus totul pe tav?. Apoi apar ?i manelele care nu fac dec?t s?-i ??r?nizeze ?i mai mult. ?i uite a?a ai o genera?ie goal? f?r? nicio carte rumegat?. Iar o genera?ie goal? nu va fi capabil? s?-?i educe urm?toarea genera?ie. ??i vine r?u dac? ?ncerci s? faci o paralel? ?ntre genera?ia actual? ?i genera?ia lui Eliade, genera?ia ?27.
Probabil acea genera?ie a fost doar ?norocoas?? sau poate a avut oameni de valoare (Eliade, Cioran) forma?i de oameni de valoare ( Nae Ionescu). Cauzele sunt multe ?i pot fi interpretate, dar cred c? asta nu ne face pe noi adolescen?ii din ziua de azi mai pu?in vinova?i.
Ne lipse?te elanul pe care-l avea genera?ia ?27 . Nu mai avem idealuri ?i scopul e s? mergem s? lucr?m ?n Spania ?i s? venim ?napoi cu o ma?in? cool. Ne-am ?mboln?vit cu to?ii de sindromul telecomandei ?i a?tept?m s? primim totul f?r? munc?, iar c?nd vedem ?n mijlocul nostru oameni valoro?i ?i batjocorim ?i ?i facem excentrici. Cred c? dac? ar trebui s? facem ceva cu to?ii nu am fi ?n stare din cauza egoismului care ne caracterizeaz? ?i niciodat? nu vom putea fi solidari.
De ce nu ne schimb?m? Suntem prea plictisi?i ?i nu avem timp pentru prostii de-astea. P?cat.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.