Gura lumii

Gura lumii. ?ntotdeauna am ur?t-o. Nu pentru c?-i dispre?uiam pe cei ce o ?ntre?ineau. Ci pentru c? sim?eam un fel de fric? la g?ndul c? voi fi ?ntr-o zi pe prima pagin?. De fapt ce e gura lumii? Nu putem spune c? nu exist? pentru c? o ?nt?lnim la ??nci de 5 ani ?i la babe de 70 . E un fenomen din care facem cu to?ii parte. Nu cred c? e unul dintre noi care nu a povestit cel pu?in o dat? la persoana a treia. ?i probabil tocmai de aici vine frica aceasta de a fi b?rfit. Pentru c?, dac? tu ai fost ?n stare s? b?rfe?ti, ce ?i opre?te pe al?ii s? fac? acela?i lucru?
Te g?nde?ti c? ?ntr-o zi vei c?dea brusc de la balcon direct pe scen? f?r? s? ?tii replicile. ?i atunci vorba aia ?ai mu?cat-o r?u de tot?. ?i frica asta de a nu o mu?ca te face s? nu mai fi ?n stare s? faci anumite lucruri, ci doar s? te pl?ngi c? nu le-ai f?cut. De c?te ori nu vi s-a ?nt?mplat s? nu fi?i ?n stare s? face?i anumite lucruri doar la g?ndul c? ve?i ajunge personaj de poveste? Nu e nevoie s?-mi r?spunde?i. E nevoie doar de o confirmare ?n subcon?tientul vostru. Doar nu sunte?i at?t de ipocri?i s? nu recunoa?te?i un lucru care e la urma urmei u?or ?i simplu de confirmat.
Exist? dou? tipuri de oameni care au ajuns la stadiul ?n care nu le mai pas? de vorba lumii. Cel pu?in eu ?tiu doar dou?. Oameni cu adev?rat deosebi?i care au ajuns la genul acela de indiferen?? bun? pentru oameni ?i unii mai neferici?i care au fost prea mult timp personaje principale ?n comedii mai mult sau mai pu?in adev?rate.
E nevoie de multe nop?i albe ?i multe pove?ti cu tine ?nsu?i ca s? ajungi la urm?toarea revela?ie: ?i mucii de pe batist? sunt mai reali dec?t cei din jur ?i mai demni de b?gat ?n seam?. Acum serios. Doamne feri? de o grip? serioas?. Mai ales acum c?nd prim?vara e aproape (deja vorbesc prostii) ?i vremea e destul de schimb?toare.
?i eu? Eu ce? A, eu ?nc? mai ?ncerc s? ajung la stadiul ?n care voi spune ?mi se rupe!?. ?ncep de anul ?sta. Unul din obiectivele mele. M?car bine c? am ?nceput.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.