Sandel in tara perechilor 1

2000: Undeva pe str?zile Rom?niei
S?ndel ??i caut? perechea. Sau femeia ideal?? Nu, ideal e un cuv?nt mult prea relativ ?i S?ndel nu vrea s? cread? c? perechea lui e relativ?. Doamne fere?te!
Am putea spune c? S?ndel nu e chiar a?a de preten?ios cum ar crede unii. El nu vrea o mie de femei. Nu vrea s? fie nici gagicar nici vreun idol al femeilor. ?i chiar dac? ar vrea nu ar putea fi. E mult prea comun.
?i astfel S?ndel se tot plimb? pe str?zi asfaltate ?i neasfaltate sper?nd ca ?ntr-o bun? zi(poate cea mai bun? din via?a lui) s?-?i g?seasc? perechea. Adev?rul e c? succesul l-a cam ocolit pe prietenul nostru. A g?sit el ceva, dar un ceva cu c mic nu-l mul?ume?te. P?n? acum nu a g?sit dec?t buc??i pierdute din perechea lui. Aruncate dezordonat ?i la nimereal? prin toate femeile. ?i dac? perechea lui s-a dezmembrat ?i acum nu g?se?te dec?t piesele ei? Fii serios, cum ar putea o femeie s? se dezmembreze? Da, dar imaginea ei? Cu asta te-ar fi ?nchis. Dar S?ndel e prea prost s? te ?nchid? cu astfel de idio?enii.
Dar cum poate fi sigur S?ndel c? o fat? e perechea lui? P?i, e simplu ?i S?ndel ?ine s?-?i r?spund?: e genul acela de fat? cu care n-ar putea s? intre ?n vorb? pentru c? s-ar face de rahat. Iar fata pentru care s-ar face de tot rahatul e EA. Deci recapitulare: S?ndel caut? femeia pentru care ar risca s? se fac? de tot rahatul.
S?ndel are ni?te adida?i r?bl?gi?i. ?i-l cam str?ng. Dar el tot caut?. E optimist ?i nu se gr?be?te. Uneori mai calc? printr-o balt?, dar nu-i nimic. Se poate ?i mai r?u: odat? un autobuz l-a f?cut leoarc? trec?nd printr-o balt?.. Treze?te-te nerodule! Nerodul nu se treze?te.
Nerodul ?i-a luat ni?te ochelari cu care sper? c? o va g?si mai repede pe aleasa lui.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.