După majorat

Evenimentul s?pt?m?nii trecute a fost cu siguran?? majoratul lui M??a, un bun coleg, care a avut din nou grij? de colegii lui oferindu-le un majorat de neuitat. De?i a fost ceva b?taie de cap c?nd am ?ncercat s? fac rost de un plic, totul a fost O.K.
Cu toat? distrac?ia, am avut dou? revela?ii:
1.Am ?mb?tr?nit. Pur ?i simplu nu mai pot s? beau t?rie. Am ?ncercat s? o amestec cu energizant, dar degeaba. ?i totu?i m? g?ndesc c? e bine c? nu mai pot s? beau t?rie. ?ansele s? vin treaz acas? au crescut uimitor. Mai mare dragul s? te treze?ti diminea?a la 11 f?r? vreo? durere de cap.
2.Sunt la?. ?sta e adev?rul. ?n momentul ?n care e?ti ?nconjurat de oameni curajo?i ?i realizezi c? nu e?ti ca ei e clar c? e?ti la?. Lumea distra. Lumea dansa. Lumea… ?i ?n mijlocul lumii o fat? ?n scaun cu rotile se distra ?i ea. Fata f?cea parte din lume. Fata nu a fost marginalizat?. Fata z?mbea. Fata… Lucrurile astea te fac s? te g?nde?ti: dac? eu eram ?n locul ei nu cred c? eram ?n stare s? merg la o petrecere. Sunt oameni normali care mimeaz? o febr? s? nu vin?. Dar fata se distra. Fata ??i tr?ia via?a.
Tr?ind ?n ve?nica obi?nuin?? uit?m c?t de noroco?i suntem. Uit?m ?i ne mir?m c?nd vedem oamenii ace?tia curajo?i. Sim?im c? murim c?nd tr?im un moment penibil, c?nd lu?m o not? proast?, c?nd nu suntem b?ga?i ?n seam?, c?nd suntem jigni?i ?i uit?m de oamenii care ?nfrunt? ?n fiecare minut prejudec??i, priviri ap?s?toare. Vreau s? v? ?ntreb: sunte?i curajo?i? Ce v? face s? crede?i asta? G?ndi?i-v? de dou? ori ?nainte s? v? considera?i curajo?i. Pentru c? curajul se ?nt?lne?te doar la oameni ?ncerca?i de necazuri ?i nicidecum la oameni victorio?i ?i de succes.

Elevi si profesori la SAM

S?pt?m?na aceasta am avut o zi interesant? ?i revelatorie ?n acela?i timp. Aveam o treab? cu un fost coleg din general?, ajuns acum la ?coala de Arte ?i Meserii, ?i cum nu puteam s? rabd frig afar? am ales s?-l a?tept ?n clas?. Alegerea s-a dovedit inspirat? pentru c? am ajuns s? v?d ?i eu cum se desf??oar? o or? la SAM. Am auzit multe pove?ti, dar realitatea le-a dat clas? la toate. Pe scurt:
Nici nu intru bine ?n clas? ?i unul se d? la mine:
-?Cu tine ce-i b? aicea??
-?Las?-l b? c?-i de-a meu!? intervine salvator fostul meu coleg.
Se sun?.
Profesorul, zis Umera?ul, intr? lini?tit surd la g?l?gia din clas?. N-am ?n?eles de ce to?i se uitau cu coada ochiului la scaunul profesorului. Umera?ul se a?eaz? ?i din buretele scaunului ?ncepe s? ias? ap?.
-Ce-ai f?cut b?, te-ai c?cat pe tine?
Cei mai vl?jgani ?ncep s? arunce cu b?nci spre catedr?. Umera?ul url? cu o urm? de spaim? ?n glas. Fostul meu coleg ia un trei.. ?i mai ia ?i-un scaun pe care ?l ridic? amenin??tor la capul Umera?ului.
-B?, tu s?-mi faci ceva cu 3-ul ?la c? nu ?tiu ce-?i fac. Umera?ul nu face nimic. Un elev se solidarizeaz? cu fostul meu coleg, ia co?ul de gunoi ?i-l arunc? spre profesor.
Am azi-m?ine 18 ani. Nu mul?i. Dar sincer, Umera?ul a fost primul b?rbat ?n toat? firea pe care l-am v?zut pl?ng?nd. Patetic ?i trist. Am tr?it s-o v?d ?i pe asta.
?n clasa de la SAM afli tot felul de lucruri noi. Afli c? ?la ?la nu i s-o sculat data trecut?? ?i-?i vine s? r?zi. Se mai ?nt?mpl?. Se mai ?nt?mpl? s?-?i zici c? e?ti ?nconjurat de tineri ce-ar trebui s? consulte neap?rat un psiholog.
Cam a?a o duce bunul nostru sistem de ?nv???m?nt(european?) din zilele noastre. ?i totu?i pe cine s? dai vina? Pe ministrul educa?iei ce-?i cump?r? ma?in? cu 60.000 de euro, pe p?rin?i care-?i neglijeaz? copiii sau pe profesori pentru c? nu reu?esc s? se impun? ?n fa?a elevilor? ?i dac? toate astea se ?nt?mpl? la un liceu serios, dintr-un ora? serios, de ce s? nu se ?nt?mple ?i ?n alte licee? M? ?ntreb dac? Umera?ul sau al?i profesori trebuie s? ?ndure ?n fiecare zi toate c?caturile astea. Adev?rul e c? merit? o m?rire de salariu.

Sandel in tara perechilor 1

2000: Undeva pe str?zile Rom?niei
S?ndel ??i caut? perechea. Sau femeia ideal?? Nu, ideal e un cuv?nt mult prea relativ ?i S?ndel nu vrea s? cread? c? perechea lui e relativ?. Doamne fere?te!
Am putea spune c? S?ndel nu e chiar a?a de preten?ios cum ar crede unii. El nu vrea o mie de femei. Nu vrea s? fie nici gagicar nici vreun idol al femeilor. ?i chiar dac? ar vrea nu ar putea fi. E mult prea comun.
?i astfel S?ndel se tot plimb? pe str?zi asfaltate ?i neasfaltate sper?nd ca ?ntr-o bun? zi(poate cea mai bun? din via?a lui) s?-?i g?seasc? perechea. Adev?rul e c? succesul l-a cam ocolit pe prietenul nostru. A g?sit el ceva, dar un ceva cu c mic nu-l mul?ume?te. P?n? acum nu a g?sit dec?t buc??i pierdute din perechea lui. Aruncate dezordonat ?i la nimereal? prin toate femeile. ?i dac? perechea lui s-a dezmembrat ?i acum nu g?se?te dec?t piesele ei? Fii serios, cum ar putea o femeie s? se dezmembreze? Da, dar imaginea ei? Cu asta te-ar fi ?nchis. Dar S?ndel e prea prost s? te ?nchid? cu astfel de idio?enii.
Dar cum poate fi sigur S?ndel c? o fat? e perechea lui? P?i, e simplu ?i S?ndel ?ine s?-?i r?spund?: e genul acela de fat? cu care n-ar putea s? intre ?n vorb? pentru c? s-ar face de rahat. Iar fata pentru care s-ar face de tot rahatul e EA. Deci recapitulare: S?ndel caut? femeia pentru care ar risca s? se fac? de tot rahatul.
S?ndel are ni?te adida?i r?bl?gi?i. ?i-l cam str?ng. Dar el tot caut?. E optimist ?i nu se gr?be?te. Uneori mai calc? printr-o balt?, dar nu-i nimic. Se poate ?i mai r?u: odat? un autobuz l-a f?cut leoarc? trec?nd printr-o balt?.. Treze?te-te nerodule! Nerodul nu se treze?te.
Nerodul ?i-a luat ni?te ochelari cu care sper? c? o va g?si mai repede pe aleasa lui.

If I had more money I would buy a new car

tr?im ?ntr-o lume superficial? ?i avem suflete de carton. carton umed ce miroase a mucegai. ?i toat? aceast? lume verde ?i rece te roade pe din?untru. e?ti singur. e?ti pe cont propriu. nu-i nimic. mergi la o petrecere. te faci mang? ?i frate de cruce. ai prieteni. nu e?ti singur. crezi c? e?ti bucuros. ba nu crezi, e?ti sigur. sau aproape sigur, pentru c? ?tii c? toat? aceast? culoare nu e dec?t un amestec de alb ?i negru ?n propor?ii diferite. pobabil ?tii c? e?ti singur. dar mai bine a?a. de ce s? stai ?i s?-?i pl?ngi de mil? c?nd te po?i am?gi? acestea sunt singurele op?iuni: s? crepi de sete sau s? m?n?nci z?pad? murdar?. ce e dincolo de ochii t?i? un prieten sau deplin ?ntuneric? dac? ?i-ai scoate toate sim?urile din muf? gata! e?ti singur. te love?ti de pere?i ?i nu mai auzi pe nimeni. niciodat? n-o s? cuno?ti pe cel de l?ng? tine.
tu ce-ai ales? eu m? am?gesc. ?mi place. simt ceva, de?i uneori m? mai opresc din fug? s? iau o gur? de g?nduri. m? g?ndesc la mine. m? urc ?n tren ?i pornesc. ?n tren cunosc oameni noi ?i-mi place s?-i aud. iau oamenii cu mine ?i ?i duc la mas?. ?n drum spre mas? glumim. ce e gluma? Nu ?tim, dar ne place gustul ei. ajungem la mas?. ne a?ez?m. eu ?n capul mesei. vreau s?-i observ pe to?i. de fapt masa e rotund?. noi nu vedem asta. ?i astfel fiecare crede c? e ?n capul mesei. m?nc?m ce-am g?tit fiecare. ?i ne am?gim. eu m? am?gesc. ne place s? st?m ?mpreun?. ne place s? ne auzim plesc?iturile laolalt?. e frumos. ce e frumos? frumos e ceva ce credem c? ne place. frumosul ne buim?ce?te. ?i unii nu m?n?nc?. treaba lor.
eu m? am?gesc, tu te am?ge?ti, el/ea se am?ge?te, noi ne am?gim, voi v? am?gi?i, ei/ele se am?gesc. the end.

Pe mal

A fost odat? ca niciodat? un om ce tr?ia ?n India. Nu-i ?tim numele a?a c? putem s?-l numim cum vrem noi. Fain? chestia. S? nume?ti pe cineva cum vrei tu. Hai s?-i zicem Cior?pil?, ba nu Poker, Sfitany sau de ce nu Mitic?? Da, Mitic? e mai bine. Hai b? las?-m?. Cine p?l?ria mea ?i blogu lu? sor?-ta o auzit de un om numit Mitic? ?n India. B?, ?i textul meu ?i zic cum vrea nasu? meu. A?adar.
A fost odat? ca niciodat? un om pe nume Mitic? ce tr?ia pe malul fluviului ZuZu din India. Cine nu m? crede s? caute pe google zuzu river ?i o s? vede?i c? exist? acest fluviu. Omului nostru ?i pl?cea s? mearg? la pescuit. De?i uneori ?i mai r?m?nea c?te un os prin g?t ?i pl?cea pe?tele. Dar ?ntr-o zi i se ?nt?mpl? un lucru minunat. Un lucru ce-l ?nt?lne?ti doar prin basme. Prinse un pe?ti?or de aur. Pe?ti?orul v?z?nd c? a pus-o spuse:
-M?i omule dac? ?mi dai drumu? ??i ?ndeplinesc o dorin??.
– B?, ?mi jigne?ti inteligen?a. Ce crezi, c? io n-am citit basme la via?a mea? Crezi c? nu ?tiu c? un pe?ti?or de aur ?ndepline?te 3 dorin?e?
-M?i om bun, acum serios, e ultima dorin?a pe care o mai pot ?ndeplini.
Mitic? se sc?rpin? ?n cap si spuse:
-Vreau s? dispar? to?i pro?tii din lume!
?ntr-o secund? to?i oamenii din lume au disp?rut. ?n a doua secunda disp?ru si Mitic? cu pe?ti?orul lui cu tot.
Morala nu e c? suntem toti pro?ti. Pentru c? sunt sigur c? nu to?i au vrut s? caute zuzu river pe google.
Morala e: ai grij? ce-?i dore?ti ca nu cumva s? se ?ntample.

Adio tinerete!

Vi s-a ?nt?mplat vreodat? s? privi?i o femeie b?tr?n? g?ndindu-v? c? probabil a fost frumoas? ?n tinere?e? E trist ?i ?ntr-un fel ironic cum poate ajunge o femeie frumoas? o epav? ?chioap? ?i surd?. G?ndi?i-v? c? ?i babele de la Radio ?an? au fost adolescente. ?i ele aveau impresii. ?i ele au iubit ?i au fost mai mult sau mai pu?in iubite. G?ndi?i-v? la profa voastr? b?tr?n? c? ?i ea a fost la vremea ei rebel?. Parc? o v?d pe profa rom?n? o adolescent? vis?toare ?i nonconformist? . E ciudat ?i greu de crezut, dar cu to?ii au fost adolescen?i. ?i totu?i ce le face pe femei s? ajung? ni?te scorpii ?i ni?te soacre acre? Probabil ?ncerc?rile. Probabil dezam?girile. Nu ?tiu, pot doar s? b?nuiesc.
Nu vreau s? ?in cu b?rba?ii pentru c? sunt unul de-al lor, dar pur ?i simplu b?tr?ne?ea nu stric? un b?rbat sau cel pu?in nu ar trebui. Un p?r c?runt ?l face pe b?rbat s? par? mai ?n?elept ?i ridurile ?i dau mai mult respect. Rareori am v?zut b?rba?i b?tr?ni demni de mil? ?n afara faptului c?nd erau bolnavi.
Femeile sunt disperate c?nd apar ridurile ?i ?ncep s? se mint? p?n? recunosc crudul adev?r: au ?mb?tr?nit. Cu to?ii ne temem de b?tr?ne?e. Eu n-o a?tept, dar n-o s?-mi pl?ng de mil? c?nd o ating. Fiecare om trebuie s?-?i aib? b?tr?ne?ea lui. B?tr?ne?ea e o experien?? la fel cum e adolescen?a. ?i fiecare astfel de etap? ??i are frumuse?ea ei. Sper ?ns? s? nu devin genul ?la de mo? care sparge mingea copiilor ajuns? ?n curtea lui.

Ce ma fac?

Sunt pe clasa a 11-a. ?n cur?nd voi avea 18 ani ?i m? g?ndesc la facultate. Nu?mi pas? de bac. L-au luat ?i al?ii mai pro?ti. ?mi pas? de altceva. La ce facultate plec? Adic? habar n-am ce voi face la fel cum habar n-au nici al?i colegi. E destul de na?pa.
?ntotdeauna mi-au pl?cut cei cu vise. De?i m? g?ndeam uneori c?, dac? ai doar un vis ri?ti s? cazi ?n fanatism ?i ?n monotonie p?n? la urm? am realizat c? nu am o mie de vie?i s? ?ncerc fiecare meserie din lume. ?i totu?i g?ndul c? trebuie s?-mi aleg ceva ce voi face toat? via?a m? sperie. ?i ?mi pare r?u c? nu mi-am dorit de mic s? devin ceva anume. ?tiu c? ?mi doream s? m? fac ?trenist? ?i s? m? plimb toat? ziua cu locomotiva?. Dar atunci eram mic ?i nu ?mi mai doresc de mult asta.
?tiu c? acum habar n-am unde s? m? duc, dar va veni ziua c?nd va trebui s? optez pentru ceva ?i atunci sper s? o fac cu hot?r?re. S? sper?m c? fac alegerea corect?.

Gura lumii

Gura lumii. ?ntotdeauna am ur?t-o. Nu pentru c?-i dispre?uiam pe cei ce o ?ntre?ineau. Ci pentru c? sim?eam un fel de fric? la g?ndul c? voi fi ?ntr-o zi pe prima pagin?. De fapt ce e gura lumii? Nu putem spune c? nu exist? pentru c? o ?nt?lnim la ??nci de 5 ani ?i la babe de 70 . E un fenomen din care facem cu to?ii parte. Nu cred c? e unul dintre noi care nu a povestit cel pu?in o dat? la persoana a treia. ?i probabil tocmai de aici vine frica aceasta de a fi b?rfit. Pentru c?, dac? tu ai fost ?n stare s? b?rfe?ti, ce ?i opre?te pe al?ii s? fac? acela?i lucru?
Te g?nde?ti c? ?ntr-o zi vei c?dea brusc de la balcon direct pe scen? f?r? s? ?tii replicile. ?i atunci vorba aia ?ai mu?cat-o r?u de tot?. ?i frica asta de a nu o mu?ca te face s? nu mai fi ?n stare s? faci anumite lucruri, ci doar s? te pl?ngi c? nu le-ai f?cut. De c?te ori nu vi s-a ?nt?mplat s? nu fi?i ?n stare s? face?i anumite lucruri doar la g?ndul c? ve?i ajunge personaj de poveste? Nu e nevoie s?-mi r?spunde?i. E nevoie doar de o confirmare ?n subcon?tientul vostru. Doar nu sunte?i at?t de ipocri?i s? nu recunoa?te?i un lucru care e la urma urmei u?or ?i simplu de confirmat.
Exist? dou? tipuri de oameni care au ajuns la stadiul ?n care nu le mai pas? de vorba lumii. Cel pu?in eu ?tiu doar dou?. Oameni cu adev?rat deosebi?i care au ajuns la genul acela de indiferen?? bun? pentru oameni ?i unii mai neferici?i care au fost prea mult timp personaje principale ?n comedii mai mult sau mai pu?in adev?rate.
E nevoie de multe nop?i albe ?i multe pove?ti cu tine ?nsu?i ca s? ajungi la urm?toarea revela?ie: ?i mucii de pe batist? sunt mai reali dec?t cei din jur ?i mai demni de b?gat ?n seam?. Acum serios. Doamne feri? de o grip? serioas?. Mai ales acum c?nd prim?vara e aproape (deja vorbesc prostii) ?i vremea e destul de schimb?toare.
?i eu? Eu ce? A, eu ?nc? mai ?ncerc s? ajung la stadiul ?n care voi spune ?mi se rupe!?. ?ncep de anul ?sta. Unul din obiectivele mele. M?car bine c? am ?nceput.

Generaţia prăfuită

Un prieten vorbea la un moment dat de genera?ia counter-strike exprim?ndu-?i indignarea cu privire la situa?ia adolescen?ilor din ziua de azi.
Nu trebuie s? cite?ti un sondaj de opinie f?cut pe adolescen?i pentru a observa platitudinea unora. ?i totu?i cred c? nu e vina lor pentru aceast? platitudine. Sunt de vin? p?rin?ii pentru modul ?n care i-au educat ?i media care, dac? un film porno le-ar ridica rating-ul l-ar da pe post f?r? nicio problem?. Nici m?car s? r?d nu mi-a venit c?nd am auzit-o pe z?voranca la o emisiune spun?nd c? ea e reprezentanta tineretului
P?rin?ii ie?i?i de sub o dictatur? comunist? cu un alt sistem de g?ndire ?i valori s-au lovit pur ?i simplu de nou. S-au trezit ?n mijlocul r?ului sistemului democratic (rom?nii nu au f?cut ?n prima faz? dec?t s? ia r?ul din capitalism ?i democra?ie) ?i nu au ?tiut cum s?-?i educe odraslele. Pentru c? altfel trebuia s? fie via?a copiilor, iar unii au ?n?eles iar al?ii au r?mas tot ?n cea?? (poate c? a?i auzit replici de genul ?c?nd eram ca tine mergeam la coas? la colectiv?). ?i din toat? aceast? cea?? a ie?it genera?ia counter-strike.
Crescu?i cu telenovele ?i tot felul de show-uri idioate, adolescen?ilor din ziua de azi nu li se mai d? dreptul de a alege ?i le este pus totul pe tav?. Apoi apar ?i manelele care nu fac dec?t s?-i ??r?nizeze ?i mai mult. ?i uite a?a ai o genera?ie goal? f?r? nicio carte rumegat?. Iar o genera?ie goal? nu va fi capabil? s?-?i educe urm?toarea genera?ie. ??i vine r?u dac? ?ncerci s? faci o paralel? ?ntre genera?ia actual? ?i genera?ia lui Eliade, genera?ia ?27.
Probabil acea genera?ie a fost doar ?norocoas?? sau poate a avut oameni de valoare (Eliade, Cioran) forma?i de oameni de valoare ( Nae Ionescu). Cauzele sunt multe ?i pot fi interpretate, dar cred c? asta nu ne face pe noi adolescen?ii din ziua de azi mai pu?in vinova?i.
Ne lipse?te elanul pe care-l avea genera?ia ?27 . Nu mai avem idealuri ?i scopul e s? mergem s? lucr?m ?n Spania ?i s? venim ?napoi cu o ma?in? cool. Ne-am ?mboln?vit cu to?ii de sindromul telecomandei ?i a?tept?m s? primim totul f?r? munc?, iar c?nd vedem ?n mijlocul nostru oameni valoro?i ?i batjocorim ?i ?i facem excentrici. Cred c? dac? ar trebui s? facem ceva cu to?ii nu am fi ?n stare din cauza egoismului care ne caracterizeaz? ?i niciodat? nu vom putea fi solidari.
De ce nu ne schimb?m? Suntem prea plictisi?i ?i nu avem timp pentru prostii de-astea. P?cat.

De sărbători

Iubesc sărbătorile de iarnă. De aceea nu-i înţeleg pe cei care spun că le urăsc din cauza drumurilor ce trebuie să le facă pe la tot felul de magazine. Probabil aceştia urăsc perioada de dinaintea sărbătorilor. Nicidecum sărbătorile. Atunci normal că e altă poveste. Binenţeles dac? ai noroc de un supermarket ?n ora?ul t?u e o adev?rat? lupt? s? cumperi ceva ?ampanie ?i alte trestii. S? nu mai zic de alegerea bradului. Mergi la pia?? ?i ?n fa?a ta, brusc se desface un covor verde de brazi (?ti?i, ?ntocmai ca ?n desenele animate c?nd se desface un covor lung de tot). Vrei argintiu. Nu g?se?ti unul destul de ieftin. Iei un molid. Ajungi acas?. De ce ai luat molid? Nu ?i-au zis ei s? cumperi argintiu? Ce crezi c? nu erau argintii mai ieftini? Dar n-ai avut tu chef de umblat ?i ai ales prima m?r?oag? de brad pe care ai g?sit-o. Dup? o zi ca asta, intri ?n camer? cu o tensiune sim?it? din plin, te bagi ?n patul nef?cut ?i te acoperi cu plapuma. What a day!
Dac? mai ai ?i ghinionul s? fi elev ca mine, mai iei ?i o not? superb? ?n tez?. Perioada tezelor frate!
Dar vin ?i s?rb?torile. Patul e f?cut.
Mergi la magazin. Parc? e mai pu?in? lume. V?nz?toarea z?mbe?te. ??i plac oamenii care z?mbesc. P?ine nu mai iei c? o luat fratele t?u, a?a-i? Mhm. Iei ce ai de luat, dai un ?S?rb?tori fericite? la care v?nz?toarea ??i r?spunde ?Mersi la fel? ?i totul e fain. Vin colind?torii. Mici. D?aia c?nta mai fals. Dar asta nu conteaz?. Nu vrei s? ajungi ca mumia de prof? de muzic? si s? sim?i c? vrei s?-i ucizi pe to?i cei care uit? o sincop?. Te ui?i la filmul ?A Christmas Story?. Spiritul s?rbatorilor te ?mbr??i?eaz? ?i mai tare. Mergi la colindat cu colegii. ??i promi?i ca n-o s? bei? prea mult? vin.
A doua zi e altfel. Depinde ce-ai f?cut de colindat ?i c?t de b?rbat ai fost. Tu ce-ai f?cut? Io nu ?tiu. Acum m? duc. M? ?nt?lnesc cu Grasu? la f?r? 20 l?ng? ?coal? ?i apoi ne ?nt?lnim cu colegii. ?i apoi? Apoi ce d? Domnul.
Vii acas? t?rziu. Pe drum e nasol. E?ti singur. Te g?nde?ti la fete care pl?ng. Prea frumos s? fie adev?rat. Lumea e ignoran??. Te g?nde?ti c? singurele lucruri adev?rate din lumea asta sunt buzele cr?pate ale colegului pu?in cam happy, e drept, ce te tot pupa. E?ti egoist. Nu e?ti numai tu. Vomele de pe trotuar ??i arat? contrariul. Via?a e plin? de surprize.