Pe o stradă

Pe o stradă liniştită. Mă plimbam. Singur. Era soare, dar bătea vântul şi praful de pe stradă îmi intra în ochi. Pe stradă un om în jur de 30 de ani. Slab, puţin cocoşat şi cu chelie.
Se plimba. Dar nu singur. Îşi învăţa fetiţa să se dea cu bicicleta. N-are rost să-l invidiez. Deocamdată, pentru că ştiu că nu am 30 de ani.
Uită-te la el. Nu-i macho, probabil nu are o nevastă fotomodel, probabil nici maşină şi niciun cont în bancă. Dar îşi învaţă fata să meargă cu bicicleta. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai cald? Ce te poate face mai liniştit?

În sfârşit mi-am găsit şi eu scopul pe lumea asta rotundă.

PS. Ce-ar fi să las orgoliul deoparte şi să mă împac cu un prieten lăsat deoparte?

Dimineaţa, la amiază şi seara

Diminea?a m? trezesc devreme. Mult prea devreme pentru mine. Nu sunt lene?, dar era o or? mult prea matinal? pentru mine. Oare din cauza asta eram a?a de moroc?nos? Trebuia s? merg la ?coal?. S?mb?ta. C?t e ea de fain?, via?a ?mi mai d? c?teodat? o palm? s? nu mi-o iau ?n cap. A nins. ?i ce? Bine c? de Cr?ciun am stat pe uscat. Nici nu m? bucur. Ciudat cum trec lucrurile pe l?ng? noi.
Amiaza vrea s?-mi arate c? e ?i mai a dracului. Lucrez la calculator. M? dor ochii. Ceva nu-mi ias?. ?ti?i, genul ?la de problem? dup? rezolvarea c?reia ??i vine s?-?i zg?rii fa?a la c?t de t?mpit e?ti. ?i c?nd te g?nde?ti c? solu?ia la a?a-zisa problem? se tot juca prin fa?a mea. Ciudat cum trec lucrurile pe l?ng? noi.
Seara ies la o bere. Alunec?. M? ?nt?lnesc cu ni?te prieteni care nu se mai opresc din tr?nc?nit ce-au f?cut la majoratul din seara trecut?. ?i tot ei m? ?ntreab? de ce sunt sup?rat. Ce-i cu tine ZuZule? ZuZu n-are chef. ZuZu nu-i ?n stare nici s?-?i aprind? o ?igar?. Ie?im afar?. Ne bulg?rim. M? mai destind. Mergem ?n Berc s? vedem Raco?a. ?n Berc e fain. Totul ?mi cur??? privirea. Vreau s? fiu singur. Vreau s? respir. M??a m? strig?: ZuZule, ai ?nnebunit b?? At?ta frumuse?e ?i eu ?s nebunu?. Aer curat. Alb peste tot. Cu prieteni. Ciudat cum trec lucrurile pe l?ng? noi.

Aparenţe vulgare

Lumea e plin? de tipuri umane, iar adolescen?ii sunt cei care vor neap?rat s? arate c? aceast? mul?ime de caractere e infinit?. Al?ii impun respect, al?ii te las? rece. Iar ?n tot acest en-gross de caractere cu chei?? nu po?i s? nu-i simpatizezi pe unii.
De exemplu ?ntotdeauna mi-au pl?cut oamenii de?tep?i care nu respect? regulile. ?nchipui?i-v? cum ar ar?ta ?eful(a) clasei, sau ?tiu eu premiantul(a) clasei ?mbr?cat(?) indecent sau ?n haine de rapper cu pachetul de ?ig?ri ?n buzunar. Din p?cate ace?tia sunt din ce ?n ce mai pu?ini ?i pe cale de dispari?ie ?i nu-i mai cuno?ti dec?t din auzite.
Majoritatea dexterilor ?nva?? de fric?. Nu de frica p?rin?ilor. Faza asta a trecut din ?coala general?. ?nva?? din frica de a fi ?n urm?, ?i cu speran?a c? va veni o zi c?nd ei vor fi ?n top ?i nu ?mecherii din ultima banc? ce joac? poker ?i merg ?n fiecare zi la o bere. Ba mai vezi c?te unul care ?nva?? c?t un inginer ?i-l vezi la urm? c? se face profesor.
?n schimb sunt aceia care ?nva?? pu?in, dar rumeg? mai mult. ?ntotdeauna mi s-a p?rut interesant s? v?d un om care ?i scandalizeaz? pe ceilal?i prin vorbele lui murdare ?i prin comportamentul lui, dar capabil s?-l ?n?eleag? pe Platon sau mai ?tiu eu ce filozof. Probabil v? g?ndi?i c? astfel de oameni nu exist?. Binen?eles voi ?nv??a?i ?ntr-un mediu ?curat? ?i n-ave?i nevoie de astfel de specimene. Cunosc cel pu?in dou? exemple de tineri care au fost exmatricula?i din liceu, de la facultate ?i care ?nc? sunt c?uta?i ?i aprecia?i pentru talentul lor ?n programare. Mai cunosc deasemenea alt t?n?r care a fost to?i anii de liceu oaia neagr? a clasei ?i care a luat peste 9 ?n bac la mate. Bine?n?eles acesta e un exemplu comun pe care ?l ?nt?lne?ti ?n fiecare an ?n perioada bac-ului, dar de ce s? nu apel?m ?i la istorie?
De ce s? nu vorbim de Cantemir o personalitate enciclopedic? care ?i-a tr?iat via?a ca om de geniu ?i om de lume.
De ce s? nu vorbim de Eminescu care a b?ut, a petrecut, a cunoscut femei ( cam ?n exces e drept) ?i care a murit din cauza acestei vie?i dezordonate, dar care a r?mas ?n istorie ca geniu.
De ce s? nu vorbim de corigentul de Eliade?
Probabil unii o s? cread? c? ?ncerc s? fac din mediocrii genii. Nu. Astfel de exemple ?nc? exist?. ?i ?ntotdeauna o s?-i prefer pe oameni ca ace?tia ?n locul unor ipocri?i care ??i termin? cariera de oameni de?tep?i ?ndat? ce ies de pe b?ncile ?colii.

Fără ghilimele

Tr?im ?ntr-o epoc? modern?. De fapt postmodern?. ?i dac? ne plimb?m pu?in pe str?zile postmodernismului ?nt?lne?ti ?i oameni te apuc? frica: nu-i cuno?ti. Habar n-ai cine sunt, dar tu te crezi cine ?tie ce clarv?z?tor ?i-?i spui c?-i cite?ti pe to?i. S? fim serio?i, tr?im ?ntr-o lume de ipocri?i mai mult sau mai pu?in involuntari. Am inventat cuv?ntul-cutie tabu ?n care b?g?m toate temerile noastre ?i l-am ?nf??urat ?n pudoare ?tears?.
Vezi fete care par intrigate c?nd aud cuvinte precum sex, curv? etc. etc. ?i nu pot s? nu m? ?ntreb cum era femeia atunci c?nd roata ?nc? mai reprezenta o curiozitate. Atunci c?nd ac?iona cum ?i dicta instinctul.
Vezi b?ie?i macho, viitori b?rba?i gata s?-?i apere teritoriul, gata s? ?i-l marcheze. To?i vor s? par? duri, to?i vor s? par? idealul lor de b?iat.
Mai sunt unii care fac ce vor. Ace?tia sunt b?rfi?i ?i ar?ta?i cu degetul de oamenii civiliza?i. Pu?i la zid, dar niciodat? batjocori?i pe fa??. Nu. Oamenii civiliza?i se tem de ei. Sunt mult prea duri. Mai duri dec?t idealurile lor. ?i atunci ce pot s? fac? oamenii civiliza?i? P?i inventeaz? cuvinte precum excentric, ciudat, neintegrat ?i dogme de comportament pe care dac? unii le ?ncalc? ajung ni?te paria. Ei sunt parazi?ii, jigodiile din ziua de azi meni?i ?extermin?rii? morale prin tot felul de ?lag?re? precum ?coala, media etc.
R?m?ne?i a?a cum sunte?i. Dac? vre?i ?ncerca?i s? v? ?mbun?t??i?i. Dar niciodat? s? nu fi?i uniformiza?i. Pentru c? de ficare dat? c?nd un obiect mare trebuie uniformizat cu altele mai mici trebuie t?iat. ?i voi nu vre?i s? fi?i t?ia?i.

O strada din Romania

O strad?. Destul de anonim? ca s?-i ?in minte numele. E soare. O bab? st? la poart? protejat? de umbra caisului din poart?. Casa babei – vizavi cu CEC-ul. L?ng? CEC opre?te un BMW. ?n BMW e un rrom. N-am nimic cu rromii. Dar cu ?sta am. ?i nu pentru c? are un BMW. Pentru c? are o portocal?. Pe care o decoje?te. ?i ia cojile ?n m?n?. ?i le arunc? ?n mijlocul str?zii. Baba ?i zice s? le ridice. Rromul se uit? la ea ?i nu zice nimic. Porne?te. Cojile r?m?n ?n mijlocul str?zii. Baba se uit? nemul?umit? la ele ?i intr? ?n cas?. Cojile stau singure la soare. Mai trece o ma?in? ?i le calc?.
Fuck you Romania!

Prieteni adevăraţi

Cu to?ii ?tim ce e ?la un prieten. Ca s? fim siguri, ne uit?m ?n cel mai apropiat dic?ionar. Cam scurt? descrierea, dar asta e: Fiecare dintre persoanele (sau colectivit??ile) legate printr-un sentiment de simpatie, stim? ?i ata?ament reciproc; amic.
Acum, ce ?nseamn? prieten adev?rat? E cumva vreun termen inventat de c?tre cei mult prea preten?io?i, sau chiar exist? cu adev?rat? Eu cred ?n prieteni adev?ra?i; nu cred ?n num?rul lor prea mare, dar sunt sigur c? fiecare dintre noi avem un prieten adev?rat.
Vine un bun coleg ?i prieten (m? ?ntreb dac? doar eu ?tiu chestia asta) ?i-mi spune c? el nu are prieteni adev?ra?i ci prieteni buni. M? rog, nu ?tiam c? exist? ?i prieteni r?i, dar la faza asta m-a jignit. ?i oricine s-ar fi sim?it jignit. S? vin? un prieten ?i s?-?i spun? c? el n-are prieteni adev?ra?i nu mai ?tii ce pielea ta s? spui.
?i acum ?ntrebarea: Oare ca s? fii bun prieten cu cineva trebuie ca ?i el s?-?i ?ntoarc? serviciul ?i s?-?i devin? ?i el cel mai bun prieten? Nicidecum. E exact cazul meu. ?ntr-un fel ciudat de perfid ??i dore?ti ca acesta s? p??easc? ceva ?i s?-i ar??i c? po?i s?-i fii al?turi chiar ?i ?n momentele cele mai grele. Probabil nu va p??i nimic ?i nu vei avea ?ansa s? i-o ar??i. Dar important e ca tu s? ?tii ?i s? crezi lucrul ?sta.
Poate c? nu avem mul?i prieteni adev?ra?i, dar cine nu are un prieten(?) cel mai bun(?)? Deci fiecare are cel pu?in un prieten adev?rat. Prietenul adev?rat e ?ntr-un fel ca perechea potrivit?. Uneori ?l confunzi, sau poate ?l g?se?ti mai t?rziu, DAR PRIETENUL ADEV?RAT EXIST?.
Se trezesc unii care chiar vor s? arunce la gunoi acest termen. Vine colegul de banc? ?i-mi spune c? prieten adev?rat e acela care ?i-ar da via?a pentru tine. Complet neadev?rat. De c?nd p?n? c?nd trebuie s?-?i dai via?a pentru careva ca s?-i ar??i c?-i e?ti prieten adev?rat?
Am spus-o multora: Via?a e scurt?. ?n via?? aduni bani, ma?ini, succes, dar toate-s reci. Singurul lucru cald e sufletul unei persoane. N-ai dec?t s? aduni c??i mai mul?i prieteni ?n via??. Ne-am ?ngr?m?dit to?i pe lumea asta ?i ne-am ?nconjurat de obiecte. Obiectele nu exist?. Semenii no?tri exist?.

Marturisire dupao bere

?ntotdeauna am apreciat cultura de pe strad?. Po?i fi uimit ce poate spune un om simplu cu vorbe simple. De exemplu, uite ce mi-a m?rturisit un fost coleg din general? ?ntr-o zi ?n care plictiseala m? for?ase s? mai ies la o bere ?i s? las cititul deoparte. B?iat simplu. ?i-a picat capacitatea, a ajuns la SAM, dar uneori mai are c?te un moment de luciditate filozofic?. O s? ?ncerc s? reproduc ceea ce mi-a spus, bine?n?eles cu cenzura de rigoare.
?B? Boare, s?-mi bag picioru? de nu era mai bine c?nd eram mai mic. Tr?iam totul cu alt? intensitate. Uite, de exemplu c?nd ??i pl?cea de o fat?. P?i b?, s? crep dac? nu am fost ?ndr?gostit la zece ani. E drept, eram mai pro?ti. Te puneam pe tine s? ?i trimi?i bile?ele de dragoste ?i ?mi venea s? intru ?n p?m?nt de ru?ine c?nd treceam pe l?ng? ea. C?nd eram mai mic m-am ?ndr?gostit la prima vedere. Credeam ?n asta. ?in minte c? nu-mi mai f?ceam temele g?ndindu-m? tot timpul la ea. Odat? i-am dat o lalea. Mi-a z?mbit. Credeam c? mor de fericire. Ce fain era!
Acum ?i cel mai na?pa. N-am mai v?zut o fat? de care s?-mi plac? cu adev?rat. Acum, c?nd vezi o fat? te ui?i la fundul ei, ce ???e are, dac?-i bun? ?n general. Dac? ai norocul s? te ui?i la una, te g?nde?ti cum ar fi s? o regulezi. Mai demult nu era a?a. Atunci nu ne g?ndeam noi la treburi d?astea. Era ceva curat. Povesteai ore-n ?ir de unul singur. Ce fain era. Acum, nu mai cred ?n dragoste la prima vedere. Mai sper, e drept, la o fat? de treab?. De?i ?tiu c? n-o s-o g?sesc degrab?. Am devenit perver?i. Nu mai iubim cum iubeam. Na?pa de tot.?
?i cu acest ?Na?pa de tot? ?i-a terminat tovar??ul m?rturisirea. Mai trase un fum din ?igar? ?i se ?ncepu s? priveasc? g?nditor prin geamul barului. Afar? era noapte. Nu se vedea nimc. ?i totu?i sim?eam c? dincolo de ?ntuneric, prietenul meu vedea ceva.

După majorat

Evenimentul s?pt?m?nii trecute a fost cu siguran?? majoratul lui M??a, un bun coleg, care a avut din nou grij? de colegii lui oferindu-le un majorat de neuitat. De?i a fost ceva b?taie de cap c?nd am ?ncercat s? fac rost de un plic, totul a fost O.K.
Cu toat? distrac?ia, am avut dou? revela?ii:
1.Am ?mb?tr?nit. Pur ?i simplu nu mai pot s? beau t?rie. Am ?ncercat s? o amestec cu energizant, dar degeaba. ?i totu?i m? g?ndesc c? e bine c? nu mai pot s? beau t?rie. ?ansele s? vin treaz acas? au crescut uimitor. Mai mare dragul s? te treze?ti diminea?a la 11 f?r? vreo? durere de cap.
2.Sunt la?. ?sta e adev?rul. ?n momentul ?n care e?ti ?nconjurat de oameni curajo?i ?i realizezi c? nu e?ti ca ei e clar c? e?ti la?. Lumea distra. Lumea dansa. Lumea… ?i ?n mijlocul lumii o fat? ?n scaun cu rotile se distra ?i ea. Fata f?cea parte din lume. Fata nu a fost marginalizat?. Fata z?mbea. Fata… Lucrurile astea te fac s? te g?nde?ti: dac? eu eram ?n locul ei nu cred c? eram ?n stare s? merg la o petrecere. Sunt oameni normali care mimeaz? o febr? s? nu vin?. Dar fata se distra. Fata ??i tr?ia via?a.
Tr?ind ?n ve?nica obi?nuin?? uit?m c?t de noroco?i suntem. Uit?m ?i ne mir?m c?nd vedem oamenii ace?tia curajo?i. Sim?im c? murim c?nd tr?im un moment penibil, c?nd lu?m o not? proast?, c?nd nu suntem b?ga?i ?n seam?, c?nd suntem jigni?i ?i uit?m de oamenii care ?nfrunt? ?n fiecare minut prejudec??i, priviri ap?s?toare. Vreau s? v? ?ntreb: sunte?i curajo?i? Ce v? face s? crede?i asta? G?ndi?i-v? de dou? ori ?nainte s? v? considera?i curajo?i. Pentru c? curajul se ?nt?lne?te doar la oameni ?ncerca?i de necazuri ?i nicidecum la oameni victorio?i ?i de succes.

Elevi si profesori la SAM

S?pt?m?na aceasta am avut o zi interesant? ?i revelatorie ?n acela?i timp. Aveam o treab? cu un fost coleg din general?, ajuns acum la ?coala de Arte ?i Meserii, ?i cum nu puteam s? rabd frig afar? am ales s?-l a?tept ?n clas?. Alegerea s-a dovedit inspirat? pentru c? am ajuns s? v?d ?i eu cum se desf??oar? o or? la SAM. Am auzit multe pove?ti, dar realitatea le-a dat clas? la toate. Pe scurt:
Nici nu intru bine ?n clas? ?i unul se d? la mine:
-?Cu tine ce-i b? aicea??
-?Las?-l b? c?-i de-a meu!? intervine salvator fostul meu coleg.
Se sun?.
Profesorul, zis Umera?ul, intr? lini?tit surd la g?l?gia din clas?. N-am ?n?eles de ce to?i se uitau cu coada ochiului la scaunul profesorului. Umera?ul se a?eaz? ?i din buretele scaunului ?ncepe s? ias? ap?.
-Ce-ai f?cut b?, te-ai c?cat pe tine?
Cei mai vl?jgani ?ncep s? arunce cu b?nci spre catedr?. Umera?ul url? cu o urm? de spaim? ?n glas. Fostul meu coleg ia un trei.. ?i mai ia ?i-un scaun pe care ?l ridic? amenin??tor la capul Umera?ului.
-B?, tu s?-mi faci ceva cu 3-ul ?la c? nu ?tiu ce-?i fac. Umera?ul nu face nimic. Un elev se solidarizeaz? cu fostul meu coleg, ia co?ul de gunoi ?i-l arunc? spre profesor.
Am azi-m?ine 18 ani. Nu mul?i. Dar sincer, Umera?ul a fost primul b?rbat ?n toat? firea pe care l-am v?zut pl?ng?nd. Patetic ?i trist. Am tr?it s-o v?d ?i pe asta.
?n clasa de la SAM afli tot felul de lucruri noi. Afli c? ?la ?la nu i s-o sculat data trecut?? ?i-?i vine s? r?zi. Se mai ?nt?mpl?. Se mai ?nt?mpl? s?-?i zici c? e?ti ?nconjurat de tineri ce-ar trebui s? consulte neap?rat un psiholog.
Cam a?a o duce bunul nostru sistem de ?nv???m?nt(european?) din zilele noastre. ?i totu?i pe cine s? dai vina? Pe ministrul educa?iei ce-?i cump?r? ma?in? cu 60.000 de euro, pe p?rin?i care-?i neglijeaz? copiii sau pe profesori pentru c? nu reu?esc s? se impun? ?n fa?a elevilor? ?i dac? toate astea se ?nt?mpl? la un liceu serios, dintr-un ora? serios, de ce s? nu se ?nt?mple ?i ?n alte licee? M? ?ntreb dac? Umera?ul sau al?i profesori trebuie s? ?ndure ?n fiecare zi toate c?caturile astea. Adev?rul e c? merit? o m?rire de salariu.

Sandel in tara perechilor 1

2000: Undeva pe str?zile Rom?niei
S?ndel ??i caut? perechea. Sau femeia ideal?? Nu, ideal e un cuv?nt mult prea relativ ?i S?ndel nu vrea s? cread? c? perechea lui e relativ?. Doamne fere?te!
Am putea spune c? S?ndel nu e chiar a?a de preten?ios cum ar crede unii. El nu vrea o mie de femei. Nu vrea s? fie nici gagicar nici vreun idol al femeilor. ?i chiar dac? ar vrea nu ar putea fi. E mult prea comun.
?i astfel S?ndel se tot plimb? pe str?zi asfaltate ?i neasfaltate sper?nd ca ?ntr-o bun? zi(poate cea mai bun? din via?a lui) s?-?i g?seasc? perechea. Adev?rul e c? succesul l-a cam ocolit pe prietenul nostru. A g?sit el ceva, dar un ceva cu c mic nu-l mul?ume?te. P?n? acum nu a g?sit dec?t buc??i pierdute din perechea lui. Aruncate dezordonat ?i la nimereal? prin toate femeile. ?i dac? perechea lui s-a dezmembrat ?i acum nu g?se?te dec?t piesele ei? Fii serios, cum ar putea o femeie s? se dezmembreze? Da, dar imaginea ei? Cu asta te-ar fi ?nchis. Dar S?ndel e prea prost s? te ?nchid? cu astfel de idio?enii.
Dar cum poate fi sigur S?ndel c? o fat? e perechea lui? P?i, e simplu ?i S?ndel ?ine s?-?i r?spund?: e genul acela de fat? cu care n-ar putea s? intre ?n vorb? pentru c? s-ar face de rahat. Iar fata pentru care s-ar face de tot rahatul e EA. Deci recapitulare: S?ndel caut? femeia pentru care ar risca s? se fac? de tot rahatul.
S?ndel are ni?te adida?i r?bl?gi?i. ?i-l cam str?ng. Dar el tot caut?. E optimist ?i nu se gr?be?te. Uneori mai calc? printr-o balt?, dar nu-i nimic. Se poate ?i mai r?u: odat? un autobuz l-a f?cut leoarc? trec?nd printr-o balt?.. Treze?te-te nerodule! Nerodul nu se treze?te.
Nerodul ?i-a luat ni?te ochelari cu care sper? c? o va g?si mai repede pe aleasa lui.