If I had more money I would buy a new car

tr?im ?ntr-o lume superficial? ?i avem suflete de carton. carton umed ce miroase a mucegai. ?i toat? aceast? lume verde ?i rece te roade pe din?untru. e?ti singur. e?ti pe cont propriu. nu-i nimic. mergi la o petrecere. te faci mang? ?i frate de cruce. ai prieteni. nu e?ti singur. crezi c? e?ti bucuros. ba nu crezi, e?ti sigur. sau aproape sigur, pentru c? ?tii c? toat? aceast? culoare nu e dec?t un amestec de alb ?i negru ?n propor?ii diferite. pobabil ?tii c? e?ti singur. dar mai bine a?a. de ce s? stai ?i s?-?i pl?ngi de mil? c?nd te po?i am?gi? acestea sunt singurele op?iuni: s? crepi de sete sau s? m?n?nci z?pad? murdar?. ce e dincolo de ochii t?i? un prieten sau deplin ?ntuneric? dac? ?i-ai scoate toate sim?urile din muf? gata! e?ti singur. te love?ti de pere?i ?i nu mai auzi pe nimeni. niciodat? n-o s? cuno?ti pe cel de l?ng? tine.
tu ce-ai ales? eu m? am?gesc. ?mi place. simt ceva, de?i uneori m? mai opresc din fug? s? iau o gur? de g?nduri. m? g?ndesc la mine. m? urc ?n tren ?i pornesc. ?n tren cunosc oameni noi ?i-mi place s?-i aud. iau oamenii cu mine ?i ?i duc la mas?. ?n drum spre mas? glumim. ce e gluma? Nu ?tim, dar ne place gustul ei. ajungem la mas?. ne a?ez?m. eu ?n capul mesei. vreau s?-i observ pe to?i. de fapt masa e rotund?. noi nu vedem asta. ?i astfel fiecare crede c? e ?n capul mesei. m?nc?m ce-am g?tit fiecare. ?i ne am?gim. eu m? am?gesc. ne place s? st?m ?mpreun?. ne place s? ne auzim plesc?iturile laolalt?. e frumos. ce e frumos? frumos e ceva ce credem c? ne place. frumosul ne buim?ce?te. ?i unii nu m?n?nc?. treaba lor.
eu m? am?gesc, tu te am?ge?ti, el/ea se am?ge?te, noi ne am?gim, voi v? am?gi?i, ei/ele se am?gesc. the end.

Pe mal

A fost odat? ca niciodat? un om ce tr?ia ?n India. Nu-i ?tim numele a?a c? putem s?-l numim cum vrem noi. Fain? chestia. S? nume?ti pe cineva cum vrei tu. Hai s?-i zicem Cior?pil?, ba nu Poker, Sfitany sau de ce nu Mitic?? Da, Mitic? e mai bine. Hai b? las?-m?. Cine p?l?ria mea ?i blogu lu? sor?-ta o auzit de un om numit Mitic? ?n India. B?, ?i textul meu ?i zic cum vrea nasu? meu. A?adar.
A fost odat? ca niciodat? un om pe nume Mitic? ce tr?ia pe malul fluviului ZuZu din India. Cine nu m? crede s? caute pe google zuzu river ?i o s? vede?i c? exist? acest fluviu. Omului nostru ?i pl?cea s? mearg? la pescuit. De?i uneori ?i mai r?m?nea c?te un os prin g?t ?i pl?cea pe?tele. Dar ?ntr-o zi i se ?nt?mpl? un lucru minunat. Un lucru ce-l ?nt?lne?ti doar prin basme. Prinse un pe?ti?or de aur. Pe?ti?orul v?z?nd c? a pus-o spuse:
-M?i omule dac? ?mi dai drumu? ??i ?ndeplinesc o dorin??.
– B?, ?mi jigne?ti inteligen?a. Ce crezi, c? io n-am citit basme la via?a mea? Crezi c? nu ?tiu c? un pe?ti?or de aur ?ndepline?te 3 dorin?e?
-M?i om bun, acum serios, e ultima dorin?a pe care o mai pot ?ndeplini.
Mitic? se sc?rpin? ?n cap si spuse:
-Vreau s? dispar? to?i pro?tii din lume!
?ntr-o secund? to?i oamenii din lume au disp?rut. ?n a doua secunda disp?ru si Mitic? cu pe?ti?orul lui cu tot.
Morala nu e c? suntem toti pro?ti. Pentru c? sunt sigur c? nu to?i au vrut s? caute zuzu river pe google.
Morala e: ai grij? ce-?i dore?ti ca nu cumva s? se ?ntample.

Adio tinerete!

Vi s-a ?nt?mplat vreodat? s? privi?i o femeie b?tr?n? g?ndindu-v? c? probabil a fost frumoas? ?n tinere?e? E trist ?i ?ntr-un fel ironic cum poate ajunge o femeie frumoas? o epav? ?chioap? ?i surd?. G?ndi?i-v? c? ?i babele de la Radio ?an? au fost adolescente. ?i ele aveau impresii. ?i ele au iubit ?i au fost mai mult sau mai pu?in iubite. G?ndi?i-v? la profa voastr? b?tr?n? c? ?i ea a fost la vremea ei rebel?. Parc? o v?d pe profa rom?n? o adolescent? vis?toare ?i nonconformist? . E ciudat ?i greu de crezut, dar cu to?ii au fost adolescen?i. ?i totu?i ce le face pe femei s? ajung? ni?te scorpii ?i ni?te soacre acre? Probabil ?ncerc?rile. Probabil dezam?girile. Nu ?tiu, pot doar s? b?nuiesc.
Nu vreau s? ?in cu b?rba?ii pentru c? sunt unul de-al lor, dar pur ?i simplu b?tr?ne?ea nu stric? un b?rbat sau cel pu?in nu ar trebui. Un p?r c?runt ?l face pe b?rbat s? par? mai ?n?elept ?i ridurile ?i dau mai mult respect. Rareori am v?zut b?rba?i b?tr?ni demni de mil? ?n afara faptului c?nd erau bolnavi.
Femeile sunt disperate c?nd apar ridurile ?i ?ncep s? se mint? p?n? recunosc crudul adev?r: au ?mb?tr?nit. Cu to?ii ne temem de b?tr?ne?e. Eu n-o a?tept, dar n-o s?-mi pl?ng de mil? c?nd o ating. Fiecare om trebuie s?-?i aib? b?tr?ne?ea lui. B?tr?ne?ea e o experien?? la fel cum e adolescen?a. ?i fiecare astfel de etap? ??i are frumuse?ea ei. Sper ?ns? s? nu devin genul ?la de mo? care sparge mingea copiilor ajuns? ?n curtea lui.

Ce ma fac?

Sunt pe clasa a 11-a. ?n cur?nd voi avea 18 ani ?i m? g?ndesc la facultate. Nu?mi pas? de bac. L-au luat ?i al?ii mai pro?ti. ?mi pas? de altceva. La ce facultate plec? Adic? habar n-am ce voi face la fel cum habar n-au nici al?i colegi. E destul de na?pa.
?ntotdeauna mi-au pl?cut cei cu vise. De?i m? g?ndeam uneori c?, dac? ai doar un vis ri?ti s? cazi ?n fanatism ?i ?n monotonie p?n? la urm? am realizat c? nu am o mie de vie?i s? ?ncerc fiecare meserie din lume. ?i totu?i g?ndul c? trebuie s?-mi aleg ceva ce voi face toat? via?a m? sperie. ?i ?mi pare r?u c? nu mi-am dorit de mic s? devin ceva anume. ?tiu c? ?mi doream s? m? fac ?trenist? ?i s? m? plimb toat? ziua cu locomotiva?. Dar atunci eram mic ?i nu ?mi mai doresc de mult asta.
?tiu c? acum habar n-am unde s? m? duc, dar va veni ziua c?nd va trebui s? optez pentru ceva ?i atunci sper s? o fac cu hot?r?re. S? sper?m c? fac alegerea corect?.

Gura lumii

Gura lumii. ?ntotdeauna am ur?t-o. Nu pentru c?-i dispre?uiam pe cei ce o ?ntre?ineau. Ci pentru c? sim?eam un fel de fric? la g?ndul c? voi fi ?ntr-o zi pe prima pagin?. De fapt ce e gura lumii? Nu putem spune c? nu exist? pentru c? o ?nt?lnim la ??nci de 5 ani ?i la babe de 70 . E un fenomen din care facem cu to?ii parte. Nu cred c? e unul dintre noi care nu a povestit cel pu?in o dat? la persoana a treia. ?i probabil tocmai de aici vine frica aceasta de a fi b?rfit. Pentru c?, dac? tu ai fost ?n stare s? b?rfe?ti, ce ?i opre?te pe al?ii s? fac? acela?i lucru?
Te g?nde?ti c? ?ntr-o zi vei c?dea brusc de la balcon direct pe scen? f?r? s? ?tii replicile. ?i atunci vorba aia ?ai mu?cat-o r?u de tot?. ?i frica asta de a nu o mu?ca te face s? nu mai fi ?n stare s? faci anumite lucruri, ci doar s? te pl?ngi c? nu le-ai f?cut. De c?te ori nu vi s-a ?nt?mplat s? nu fi?i ?n stare s? face?i anumite lucruri doar la g?ndul c? ve?i ajunge personaj de poveste? Nu e nevoie s?-mi r?spunde?i. E nevoie doar de o confirmare ?n subcon?tientul vostru. Doar nu sunte?i at?t de ipocri?i s? nu recunoa?te?i un lucru care e la urma urmei u?or ?i simplu de confirmat.
Exist? dou? tipuri de oameni care au ajuns la stadiul ?n care nu le mai pas? de vorba lumii. Cel pu?in eu ?tiu doar dou?. Oameni cu adev?rat deosebi?i care au ajuns la genul acela de indiferen?? bun? pentru oameni ?i unii mai neferici?i care au fost prea mult timp personaje principale ?n comedii mai mult sau mai pu?in adev?rate.
E nevoie de multe nop?i albe ?i multe pove?ti cu tine ?nsu?i ca s? ajungi la urm?toarea revela?ie: ?i mucii de pe batist? sunt mai reali dec?t cei din jur ?i mai demni de b?gat ?n seam?. Acum serios. Doamne feri? de o grip? serioas?. Mai ales acum c?nd prim?vara e aproape (deja vorbesc prostii) ?i vremea e destul de schimb?toare.
?i eu? Eu ce? A, eu ?nc? mai ?ncerc s? ajung la stadiul ?n care voi spune ?mi se rupe!?. ?ncep de anul ?sta. Unul din obiectivele mele. M?car bine c? am ?nceput.

Generaţia prăfuită

Un prieten vorbea la un moment dat de genera?ia counter-strike exprim?ndu-?i indignarea cu privire la situa?ia adolescen?ilor din ziua de azi.
Nu trebuie s? cite?ti un sondaj de opinie f?cut pe adolescen?i pentru a observa platitudinea unora. ?i totu?i cred c? nu e vina lor pentru aceast? platitudine. Sunt de vin? p?rin?ii pentru modul ?n care i-au educat ?i media care, dac? un film porno le-ar ridica rating-ul l-ar da pe post f?r? nicio problem?. Nici m?car s? r?d nu mi-a venit c?nd am auzit-o pe z?voranca la o emisiune spun?nd c? ea e reprezentanta tineretului
P?rin?ii ie?i?i de sub o dictatur? comunist? cu un alt sistem de g?ndire ?i valori s-au lovit pur ?i simplu de nou. S-au trezit ?n mijlocul r?ului sistemului democratic (rom?nii nu au f?cut ?n prima faz? dec?t s? ia r?ul din capitalism ?i democra?ie) ?i nu au ?tiut cum s?-?i educe odraslele. Pentru c? altfel trebuia s? fie via?a copiilor, iar unii au ?n?eles iar al?ii au r?mas tot ?n cea?? (poate c? a?i auzit replici de genul ?c?nd eram ca tine mergeam la coas? la colectiv?). ?i din toat? aceast? cea?? a ie?it genera?ia counter-strike.
Crescu?i cu telenovele ?i tot felul de show-uri idioate, adolescen?ilor din ziua de azi nu li se mai d? dreptul de a alege ?i le este pus totul pe tav?. Apoi apar ?i manelele care nu fac dec?t s?-i ??r?nizeze ?i mai mult. ?i uite a?a ai o genera?ie goal? f?r? nicio carte rumegat?. Iar o genera?ie goal? nu va fi capabil? s?-?i educe urm?toarea genera?ie. ??i vine r?u dac? ?ncerci s? faci o paralel? ?ntre genera?ia actual? ?i genera?ia lui Eliade, genera?ia ?27.
Probabil acea genera?ie a fost doar ?norocoas?? sau poate a avut oameni de valoare (Eliade, Cioran) forma?i de oameni de valoare ( Nae Ionescu). Cauzele sunt multe ?i pot fi interpretate, dar cred c? asta nu ne face pe noi adolescen?ii din ziua de azi mai pu?in vinova?i.
Ne lipse?te elanul pe care-l avea genera?ia ?27 . Nu mai avem idealuri ?i scopul e s? mergem s? lucr?m ?n Spania ?i s? venim ?napoi cu o ma?in? cool. Ne-am ?mboln?vit cu to?ii de sindromul telecomandei ?i a?tept?m s? primim totul f?r? munc?, iar c?nd vedem ?n mijlocul nostru oameni valoro?i ?i batjocorim ?i ?i facem excentrici. Cred c? dac? ar trebui s? facem ceva cu to?ii nu am fi ?n stare din cauza egoismului care ne caracterizeaz? ?i niciodat? nu vom putea fi solidari.
De ce nu ne schimb?m? Suntem prea plictisi?i ?i nu avem timp pentru prostii de-astea. P?cat.

De sărbători

Iubesc sărbătorile de iarnă. De aceea nu-i înţeleg pe cei care spun că le urăsc din cauza drumurilor ce trebuie să le facă pe la tot felul de magazine. Probabil aceştia urăsc perioada de dinaintea sărbătorilor. Nicidecum sărbătorile. Atunci normal că e altă poveste. Binenţeles dac? ai noroc de un supermarket ?n ora?ul t?u e o adev?rat? lupt? s? cumperi ceva ?ampanie ?i alte trestii. S? nu mai zic de alegerea bradului. Mergi la pia?? ?i ?n fa?a ta, brusc se desface un covor verde de brazi (?ti?i, ?ntocmai ca ?n desenele animate c?nd se desface un covor lung de tot). Vrei argintiu. Nu g?se?ti unul destul de ieftin. Iei un molid. Ajungi acas?. De ce ai luat molid? Nu ?i-au zis ei s? cumperi argintiu? Ce crezi c? nu erau argintii mai ieftini? Dar n-ai avut tu chef de umblat ?i ai ales prima m?r?oag? de brad pe care ai g?sit-o. Dup? o zi ca asta, intri ?n camer? cu o tensiune sim?it? din plin, te bagi ?n patul nef?cut ?i te acoperi cu plapuma. What a day!
Dac? mai ai ?i ghinionul s? fi elev ca mine, mai iei ?i o not? superb? ?n tez?. Perioada tezelor frate!
Dar vin ?i s?rb?torile. Patul e f?cut.
Mergi la magazin. Parc? e mai pu?in? lume. V?nz?toarea z?mbe?te. ??i plac oamenii care z?mbesc. P?ine nu mai iei c? o luat fratele t?u, a?a-i? Mhm. Iei ce ai de luat, dai un ?S?rb?tori fericite? la care v?nz?toarea ??i r?spunde ?Mersi la fel? ?i totul e fain. Vin colind?torii. Mici. D?aia c?nta mai fals. Dar asta nu conteaz?. Nu vrei s? ajungi ca mumia de prof? de muzic? si s? sim?i c? vrei s?-i ucizi pe to?i cei care uit? o sincop?. Te ui?i la filmul ?A Christmas Story?. Spiritul s?rbatorilor te ?mbr??i?eaz? ?i mai tare. Mergi la colindat cu colegii. ??i promi?i ca n-o s? bei? prea mult? vin.
A doua zi e altfel. Depinde ce-ai f?cut de colindat ?i c?t de b?rbat ai fost. Tu ce-ai f?cut? Io nu ?tiu. Acum m? duc. M? ?nt?lnesc cu Grasu? la f?r? 20 l?ng? ?coal? ?i apoi ne ?nt?lnim cu colegii. ?i apoi? Apoi ce d? Domnul.
Vii acas? t?rziu. Pe drum e nasol. E?ti singur. Te g?nde?ti la fete care pl?ng. Prea frumos s? fie adev?rat. Lumea e ignoran??. Te g?nde?ti c? singurele lucruri adev?rate din lumea asta sunt buzele cr?pate ale colegului pu?in cam happy, e drept, ce te tot pupa. E?ti egoist. Nu e?ti numai tu. Vomele de pe trotuar ??i arat? contrariul. Via?a e plin? de surprize.

De ce nu sunt patriot

Astăzi pe această pagină html, una dintre milioanele de pe net vreau să scriu ce cred eu despre România. Dacă zice careva că sunt pesimist îl rog din suflet să nu mă desconsidere. Nu e vina mea că trăiesc intens viaţa de român.

În primul rând să scriu de ce nu sunt patriot. Ştiu ce-nseamnă lucrul ăsta. Am fost învăţati cu toţii, de mici de foştii dascăli comunişti istoria “glorioasă” a ţării noastre. Fiind prea mic şi prost nu am luat în seamă următorul paradox: Dacă am avut un trecut glorios de ce avem un prezent de rahat? De ce unii se simt inferiori la o coadă pe la farmacie când unii le-o iau inainte? De ce simţim veşnicul sentiment că trăim in junglă şi trebuie să furăm dacă nu vrem să fim furaţi?

Revin.Ce înseamnă a fi patriot? A fi patriot inseamnă a-ţi iubi ţara, la nevoie să mori pentru ea, a-ţi respecta strămoşii pentru trecutul lor, pentru prezentul care şi l-au făcut. De ce să-mi iubesc tara? Ce a făcut ţara pentru mine? Tot ce a făcut România pentru mine putea face orice ţară din Africa .Să-mi respect strămoşii pentru caracterul lor de pupincurişti? De aceea n-am să înţeleg niciodată patrioţii fanatici. Naţionalismul nu e la urma urmei decât un egoism juvenil al oamenilor suficient de maturi s-o sugă la modul cel mai serios.

Ce viaţă duc eu in România? Un om destul de treaz a spus: “Trăim în România şi asta ne ocupă tot timpul”. Mă gândesc la modul cel mai serios să mă mut din ţara asta. Nu de alta, dar nu vreau să mor pe stradă stând la coadă sau uitându-mă la ştirile de la ora 5. E incredibil cât de stresantă poate fi o zi din România. M-am săturat să-l aud pe Becali cum i-o dă lui Voiculescu să i-o sugă.

M-am săturat să mai suport jegul din jur. Manele, praf, câini vagabonzi, cerşetori, fraieri, şmecheri, oameni deştepţi şi călcaţi în picioare, blocuri in stil comunist.

Trăim într-o ţară inexistentă pentru alţii. Atâta timp cât nu ai auzit de ceva toată viaţa ta acel lucru pur si simplu nu există pentru tine. Atunci de ce România ar exista pentru un englez?.

Suntem un popor obosit şi plictisit de el insuşi. Ne lăudăm că suntem un popor paşnic. Că nu am cotropit nici o ţară. Că ne-am mulţumit să ne apărăm teritoriul. Ce ipocriţi putem fi!Am fost atât de morcovari că n-am fost în stare să atacăm nici măcar o ţărisoară în trecut. Şi vrăjeala că ne-am mulţumit să ne apărăm. Da’ ce pulă puteam face? Să ne luăm cu toţii si să dispărem în frantz? Am fost pur şi simplu siliţi să ne apărăm ţara.

Mulţi au tupeul să spună că suntem superiori faţă de alţi tineri din Occident. Fii serios. Astea nu sunt decât nişte rămăşiţe de dinainte de ‘89 când dintre România si America ţara noastră era a doua si America penultima.

Sistemul şcolar ne fute la nervi pe toti. Îmbibaţi de teorie, prostiţi de bătaia ruptă din rai, tâmpiţi de numărul absenţelor înveţi să rămâi în ultima bancă lăsându-i pe pupincurişti respectiv viitorii tăi şefi să-l aprobe pe profesor.

În concluzie vreau să spun că nu urăsc ţara asta. Pur si simplu viaţa asta de rahat te face indiferent. Daca e cineva de urât acela as fi eu (da’ nu-s aşa prost să mă urăsc pe mine). Numai bine.

A inceput scoala :((

A inceput scoala. Nu am asteptat-o, dar nici nu voi spune cum sunt sigur ca vor spune unii dintre “dexterii” clasei “no ca iar o-nceput scoala”. Sunt resemnat.Un batran de 80 de ani isi accepta moartea cu seninatate pe cand un tanar dimpotriva. Batranul e senin.Stie ca lumea-i de cacat.Dupa 80 de ani de viata asta-i singura revelatie la care poate ajunge un om.Unii ii spun intelepciune, altii experienta.Oricum sa las filozofia si sa scriu ceea ce vroiam sa scriu.

Da.A inceput scoala .Sunt pregatit.Pregatit sa nu mai stau “indolent” in banca.Pregatit sa ascult sunetul scos de cineva care-l pupa-n cur pe vreun profesor.Pregatit sa ascult dumele si flegma-n gat a contelui.

Scoala pute.Da.Stiu.Cine ar fi crezut ca locul in care esti invatat sa scrii o compunere incepand cu “Intr-o zi” este acelasi cu locul in care dupa cativa ani o sa fii urat pentru asta.Scoala pute.Ca sa-ti dai seama de acest lucru nu trebuie sa stai in vestiar. Sau in baie.Nu trebuie decat sa dai o raita prin lab sau prin sala profesorala.Un miros apasator, de oameni depasiti de situatie, depasiti de ei, iar mirosul acesta nu e de fapt decat frica lor de a nu mai fi acultati, de a nu mai fi oameni decat niste epave ramase cu catalogul in mana. Nu imi fac sperante in acest an. Sunt asa cum sunt.

Am aflat ca iliasa (nu stiu de ce, dar pur si simplu nu pot scrie numele profesorilor cu litera mare) ne-a dat o lista cu lecturi in vacanta.Toti colegii cu care m-am intalnit in vacanta sau aproape toti m-au intrebat cat am citit.E uimitor de enervant sa vezi niste sabloane.Toate sunt la fel.La fel de enervant e sa vezi pe cineva care citeste dupa lista obligatorie a unui profesor.

Oricum am asteptat sa-nceapa scoala.Toti elevii sunt intr-un fel multumiti de inceperea scolii.Nostim cum unii dintre noi suntem fericiti tocmai cand ar trebui sa fim invers.Am observat acest lucru la inceputul scolii si sfarsitul ei.La sfarsitul liceului cu totii vom fi veseli si cu ochii luminati de speranta.Tocmai atunci ar trebui sa plangem.Si daca ma gandesc bine prietenii stiu de ce. Bafta!

De ce un blog?

Prietenii care mă cunosc ştiu că le-am promis un site. Am şi avut unul, dar în urma unor probleme pe care le-am avut cu ftp-ul am decis să-mi fac un blog. Era prea multă bătaie de cap şi oricum, singurul lucru care atrăgea puţinii vizitatori pe care îi aveam erau articolele. Şi mi-am zis că de ce să nu le pun într-un blog?

Ştiam de mai demult de bloguri, dar chiar nu am fost interesat de ele. La urma urmei de ce să nu-ţi faci un jurnal intim cu toate porcăriile pe care le gândeşti sau visele umede pe care le ai? De ce să arăţi şi altora ce gândeşti?

Uitându-mă pe alte bloguri şi vizitând forumuri de genul forumului blogoree am observat că e destul de mişto şi de comod ca să zic aşa să fii blogger. A fi blogger nu înseamnă doar a posta nişte chestii pe net, înseamnă să şi vizitezi alte bloguri dacă vrei să-ţi îmbunătăţeşti calitatea blogului tău. Şi asta îmi place cel mai mult: să vizitez alte bloguri. Sunt unii care chiar se pricep la asta şi ţi-e mai mare dragul să le citeşti articolele.

Am văzut bloguri cu peste 2000 de vizitatori pe zi. Eu mă mulţumesc şi cu unul pe zi. Ştiu că lumea nu e aşa interesată de viaţa unuia dintre gloata de anonimi de pe coridoarele liceelor. Scriu blogul ăsta în primul rând pentru dl.ZuZu din viitor. Vreau ca acesta să vadă ce gânduri avea în urmă cu ceva ani.

În concluzie blogging- ul nu e aşa de naşpa. E destul de meseriaş, e un fenomen. Un fenomen din care fac parte milioane de bloggeri din lumea întreagă din care sper să pot spune peste câţiva ani că fac şi eu parte. Sper să vă placă acest blog. Eu încerc să-l fac cât mai atrăgător şi mai interesant. Cred că ceea ce spun eu aici gândesc şi alţi tineri de vârsta mea şi încerc să transform în rânduri frustrările şi dorinţele lor. Enjoy it!